مرور رده

استرس

استرس با تنش، واکنش بدن به هرگونه تغییری است که به سازگاری یا واکنش نیاز دارد. بدن انسان از طریق واکنش‌های جسمانی، روانی و عاطفی به این تغییرات واکنش نشان می‌دهد. استرس بخشی طبیعی از زندگی است. ممکن است انسان استـرس را از طریق محیط، بدن خویش و افکارش تجربه کنید. حتی تغییرات مثبتِ زندگی نظیر ترفیع، رهن خانه یا تولد فرزند نیز می‌توانند باعث بروز استـرس شوند.

اسـترس زمانی به امری منفی تبدیل می‌شود که فرد بدون هیچ توقف و استراحتی، همواره در حال مواجهه با چالش‌های مختلف باشد. درنتیجه، فشار بیش‌ازحد به فرد وارد می‌شود و تنش ناشی از استـرس افزایش میابد. برای پیشگیری از آثار مخرب استرس، بسیار مهم است که با استراتژی‌ها و روش‌های مدیریت با استرس آشنا باشید؛ مخصوصاً اگر در وضعیتی قرار دارد که همواره در معرض عوامل استرس‌زا هستید. در این بخش انواع مقالات مربوط به استرس را از منابع معتبر گردآوری کرده‌ایم.