مرور رده

کودک

هدف ما از مقالات ارائه‌شده در این بخش بهبود سلامت و تندرستی کودکان ایرانی و سراسر جهان است. ازنظر ما تمام کودکان لایقِ بهترین فرصت‌ها برای داشتن دوران کودکیِ سالم و کامل هستند. اینترنت ابزاری فوق‌العاده است که فرصت‌های بسیار خوبی را برای حمایت از سلامت کودکان و نوجوانان فراهم می‌کند. اگر امروز دیدگاه فعال و آگاهانه‌ای به موضوع سلامت کودک داشته باشیم، در آینده نتایج بهتری را در این زمینه مشاهده خواهیم کرد. ما مسئولیت داریم که کودکان و سرپرستان آن‌ها را آموزش دهیم و کاری کنیم که والدین خود به بخشی از برنامۀ سلامت و تندرستی کودک تبدیل شوند.

وقتی موضوع سلامت کودک مطرح می‌شود، آموزش مهم‌ترین منبع برای دستیابی به این مهم است. آموزش بهتر درزمینۀ سلامت به نتایج بهتر برای سلامت کودکان و خانواده‌ها می‌انجامد. به‌طور مثال، تحقیقات نشان داده‌اند که مهیا کردن دانش سلامت برای خانواده‌ها، کمک می‌کند تا کودکان درک بهتری از سلامت پیدا کرده و درنتیجه برنامه‌های درمانی را راحت‌تر دنبال کنند. این می‌تواند میزانِ بستری شدن غیرضروری کودکان در بیمارستان را کاهش دهد.