شاخص توده‌ی بدنی یا همان BMI ، ابزاری جهت اندازه گیری میزان وزن مناسب با تناسب به قد یک فرد بالغ می باشد. استفاده از این ابزار برای افراد کمتر از 18 سال توصیه نمی شود.

۱. اطلاعات خود را وارد کنید…
(سانتی‌متر)
(کیلوگرم)